Velkommen til DACLC

 

På denne hjemmeside finder du oplysninger om foreningen for Internationalt Certificerede
Ammekonsulenter i Danmark, DACLC (Danish Association of Certified Lactation Consultants)

 

Du kan få information om, hvad en internationalt certificeret ammekonsulent (IBCLC'er) er og hvordan man bliver certificeret til dette.

 

Du kan følge med i, hvilke kurser og undervisning der bliver udbudt om amning og finde links til relevante danske og internationale hjemmesider.

 

Når du er medlem af foreningen, har du desuden mulighed for at deltage i foreningens debatforum og modtage nyhedsbrev flere gange årligt.

Du har ligeledes mulighed for at deltage i de arrangementer som DACLC afholder og få CEPS til brug i recertificering som ammekonsulent.

 

Til dig der er uddannel IBCLC'er og endnu ikke er medlem er her 10 

gode grunde til at være medlem af DACLC

 

 • du har mulighed for at samle CERPS til brug i recertificering som IBCLC'er

 • du er en del af et spændende fagligt fællesskab

 • du har mulighed for at deltage i  DACLC konferencer med højt vidensniveau 2 gange om året

 • du kan benytte de interne sider på hjemmeisiden

 • du har mulighed for indflydelse på den årlige generalforsamlimg

 • du har mulighed for at stille op til bestyrelsen og få indflydelse

 • du modtager nyhedsbreve 3 gange om året 

 • du har mulighed for at deltage i den lukkede faglige debat på hjemmesiden sammen med andre IBCLC'ere og blive klogere!

 • du har mulighed for at netværke med IBCLC'ere fra hele landet

 • du betaler kun 400 kr årligt for dit medlemsskab

 • indmeldelse i DACLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktiviteter i DACLC 

 

Nyhed National Klinisk Retningslinie for Etablering af Amning er nu klar til implementering.

se her

 

Recertificerede:

Tillykke til de recertificerede. Husk at opdatere jeres informationer på hjemmesiden, og vedlægge det nye certificat: Login, tryk på det lille tandhjul,  og tryk på vælg fil og bekræft.

 

 

Kære nye IBCLCér - tillykke med eksamen.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i DACLC.

Har i spørgsmål til medlemsskabet er i velkomne til at kontakte kasseren@daclc.dk

 

Oplysninger omkring Kontingent 2018 mm.

 

Har I ideer til spændende oplægsholdere til konferencer, litteratur, bøger, artikler, links eller andet generelt, så send en mail til webmaster Louise:  majdahk@live.dk/eller  Sanne: kasserer@daclc.dk 

 

Næste Bestyrelsesmøde i DACLC

GF 26.2.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Sæt allerede nu i kalenderen           

 

26. Februar 2019

DACLC Conference for all with interest

and general assembly for members only

WHO, UN City, Copenhagen

Program 

English program

Oplægsholder/speaker Thomas Harms

Tilmeldig her

Information in English.

Information for those who do not live i Denmark and who wish more information or to paticipate in DACLC´S Conference on Tuesdag, February 26; 2019. 

Information and  registration here or please contact kasserer@daclc.dk 

 

Indkaldelse til DACLC Generalforsamling, årsberetning 2018, regnskab 2018 og budget 2019 - se under medlemsområde - nyhedsbrev. 

 

3. - 4. Oktober 2019

Nordisk Breastfeeding Conference

WHO, UN City, Copenhagen

http://www.nordicbf-2019.dk/

 

DACLC er medarrangør af Nordisk Ammekonference 2019.

Vigtigt : Alle henvendelser ift. konferencen rettes til Komiteen for Sundhedsoplysning - se program - contact.

 

DACLC is co-organizer of Nordic Breastfeeding Conference

Important:

All inquires regarding til the conference are directet to the Komiteen for Sundhedsoplysning  - see program - contact.

 

 

 

 

Opdateret 05.02.2019