Velkommen til DACLC

 

På denne hjemmeside finder du oplysninger om foreningen for Internationalt Certificerede
Ammekonsulenter i Danmark, DACLC (Danish Association of Certified Lactation Consultants)

 

Du kan få information om, hvad en internationalt certificeret ammekonsulent (IBCLC'er) er og hvordan man bliver certificeret til dette.

 

Du kan følge med i, hvilke kurser og undervisning der bliver udbudt om amning og finde links til relevante danske og internationale hjemmesider.

 

Når du er medlem af foreningen, har du desuden mulighed for at deltage i foreningens debatforum og modtage nyhedsbrev flere gange årligt.

Du har ligeledes mulighed for at deltage i de arrangementer som DACLC afholder og få CEPS til brug i recertificering som ammekonsulent.

 

Til dig der er uddannel IBCLC'er og endnu ikke er medlem er her 10 

gode grunde til at være medlem af DACLC

 

 • du har mulighed for at samle CERPS til brug i recertificering som IBCLC'er

 • du er en del af et spændende fagligt fællesskab

 • du har mulighed for at deltage i  fagdage med højt vidensniveau 2 gange om året

 • du kan benytte de interne sider på hjemmeisiden

 • du har mulighed for indflydelse på den årlige generalforsamlimg

 • du har mulighed for at stille op til bestyrelsen og få indflydelse

 • du modtager nyhedsbreve 4 gange om året 

 • du har mulighed for at deltage i den lukkede faglige debat på hjemmesiden sammen med andre IBCLC'ere og blive klogere!

 • du har mulighed for at netværke med IBCLC'ere fra hele landet

 • du betaler kun 400 kr årligt for dit medlemsskab

 • indmeldelse se under menu DACLC, medlemsskab og indmeldelsesblanket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktiviteter i DACLC 

 

Konference slides fra den 20.09.2017 James MCKenna, "Infant-parent sleeping behavior, breastsleeping"", ligger under aktuelt. Her vil de ligge en måned og bliver derefter lagt under medlemsområde.

 

Kontigent HUSK 1.4.2017 -2018. Husk at opdatere jeres informationer på hjemmesiden.

 

Nyhedsmail udsendt i Juni 2017

se medlemsområde, arbejdsredskaber for medlemmer.

 

Næste Bestyrelsesmøde i DACLC den 03.11.2017

 

Kommende IBCLC'ere har nu været til eksamen

Vi glæder os til at byde jer velkommen i DACLC.

Har i spørgsmål til medlemsskabet er i velkomne til at kontakte kasseren@daclc.dk

 

Recertificerede 

Tillykke til de recertificerede. Husk at opdatere jeres informationer på hjemmesiden, og vedlægge det nye certificat: Login, tryk på det lille tandhjul,  og tryk på vælg fil og bekræft.

 

 

Har I ideer til spændende litteratur, bøger, artikler, links eller andet, så send en mail til Birgitte webmaster@daclc.dk og/eller  Sanne kasserer@daclc.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret d.20.09.2017

Kommende arrangementer

Sæt allerede nu i kalenderen           

 

                                            

27.02.2018

DACLC Fagdag for DACLC medlemmer og Generalforsamling. Sted følger.

                                

17.-19. Maj 2018

10 th ELACTA Conference on Breastfeeding The Netherlands. se sæt kryds allerede nu.  

https://congresscare.com/en/congress/10th-european-congress-elacta-breastfeeding-without-borders/

 

3. - 4. Oktober 2019

Nordisk Ammekonference,

WHO, UN City, København

sæt kryds i kalenderen allerede nu.

http://www.nordicbf-2019.dk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret d. 20.09..2017