CERPs, Continuing Education Recognition Points

 

Hvad er CERPs?

CERPs er de point man som IBCLC skal bruge for at dokumentere, at man holder sin viden ajour. De bruges i forbindelse med en recertifcering.
1 CERP svarer til 1 times undervisning. Samme undervisning tæller kun 1 gang.
 

Hvor ofte skal man recertificeres og hvor mange CERPs skal man optjene?

IBCLC certificeringen gælder kun i 5 år (til den 31. December, 5 år efter at man blev certificeret). Herefter skal man recertificeres.
Fra IBLCE-Europe bliver man gjort opmærksom på, når tiden nærmer sig for recertificering.
 
Recertificeringen kan foregå på 2 måder:

 

 • Ved eksamen
 • Ved optjening af CERPs

5 år efter eksamen er det muligt at springe en ny eksamen over, hvis du kan dokumentere 75 CERPs.
10 år efter certificeringen skal man gå til eksamen igen.
 
De 75 CERPs skal bestå af:

 

 • minimum 50 L CERPs (Lactation)
 • minimum 5 E CERPs (Ethics)
 • Resten enten LE eller R CERPS (Related)

Hvordan kan man optjene CERPs?

Man kan optjene CERPs via:

 

 • CERP godkendte programmer ( Eks. konferencer om amning, temadage i DACLC)
 • Ikke CERP godkendte programmer (hvis du deltager i undervisning, som ikke er godkendt af IBLCE-Europe)
 • CERPs for grupper af IBCLC'er (se desuden under "møder i DACLC")
 • Hvis du selv underviser professionelle. Man får både points for forberedelsestid og undervisningstid.
 • Udarbejdelse af akademiske afhandlinger (master eller PhD)
  • Mindre opgave med bibliografi giver 5 CERPs
  • Afsluttende opgave giver 75 CERPs
 • Gennemførsel af uafhængige "study modules". Udbydes bla. i Australien
 • Distance education
 • Klinisk observation (struktureret, journalført observation og diskussion) 2 timer svarer til 1 CERP
 • Publiceret arbejde
  • Første forfatter til artikel i refereed tidsskrift eller kapitel i en bog for sundhedspersonale (15 CERPs)
  • Første forfatter til artikel i en publikation for sundhedspersonale (op til 5 CERPs)
  • Første forfatter til protokol eller strategi med bibliografi (op til 5 CERPs)
  • Poster præsentation på professionel konference med bibliografi (op til 5 CERPs)
 • Eksamensspørgsmål og billeder til IBLCE eksamen

Kan møder i DACLC bruges som optjening af CERPs?

Deltagelse i møder i DACLC tæller i CERP regnskabet. Programmet skal imidlertid indeholde reel undervisning, diskussion af artikler, ammecases mm.
 
Ved planlægning af møder i DACLC er bestyrelsen opmærksom på at søge om godkendelse af CERPs. DACLC kan søge op til 16 CERPs pr. år for møder. DACLC betaler for godkendelsen af CERPs for møder i eget regi. En del af medlemsgebyret går således til dette.
 
Bestyrelsen skal i forbindelse med afholdelse af arrangementer sende en liste over deltagende IBCLC'er til Europa kontoret. Man får således kun points for det, som man har deltaget i.
 

Hvor kan jeg henvende mig ved yderligere spørgsmål om CERPs?

For yderligere spørgsmål kontakter du den danske koordinator.