Medlemsskab af DACLC

 

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages alle, der har en gældende IBCLC certifikation.
Medlemmer skal indsende kopi af bevis på IBCLC recertifikation hvert 5. år.

 

Hvordan foregår indmeldelsen?

Indmeldelse sker ved at udfylde formularen nederst på denne side

Medlemskabet koster pt. 400 kr. årligt.

Hvis du  melder dig ind mellem den 1. oktober og 1. april , skal du imidlertid kun indbetale 200 kr for denne periode.

 

Hvor lang tid løber medlemsskabet?

Medlemskabet løber for 1 år ad gangen fra 1. april og er gyldigt, når kontingentet er betalt eller der er sendt en faktura til arbejdsgiver.
 

Hvordan foregår udmeldelse?

Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kontingentår.

Udmeldelse foregår skriftligt via e-mail til kassereren, som bekræfter udmeldelsen via e-mail.


Bestyrelsen kan ophæve et medlemskab, hvis medlemmet ikke har betalt kontingent 3 måneder efter betalingsfristen.

Der sendes forinden 2 påmindelser via e-mail.

Medlemmet orienteres om ophævelsen af medlemskabet via. e-mail.

 

Bestyrelsen for DACLC kan ekskludere et medlem af foreningen, hvis medlemmet bliver frataget sin IBCLC certifikation pga grov overtrædelse af IBCLC´s "Code of Ethics".

 

Medlemsskabet ophører ved udmeldelse, død, ophævelse af medlemsskab eller eksklusion.

 

Indmeldelsesformular

 

Dine oplysninger:

Arbejdsgiver:

Skal kun udfyldes såfremt din arbejdsgiver betaler dit kontigent.
Er oplysninger udfyldt, er det din arbejdsgiver der bliver opkrævet.